K. Bertakbir ketika beralih dari bahagian salat ke bahagian salat yang lain.

BAB FARDHU DAN SUNNAH SALAT

K. Bertakbir ketika beralih dari bahagian salat ke bahagian salat yang lain.

Selain takbiratul ihram, ada beberapa takbir yang lain di dalam salat, yang disebut dengan takbir intiqal. Intiqal ertinya perpindahan, dikatakan demikian karena takbir-takbir ini dilakukan ketika perpindahan dari satu gerakan wajib ke gerakan wajib yang lain.

Syaikh Abdul Aziz ath-Tharifi حفظه الله menjelaskan, “perpindahan antara rukun dan antara gerakan wajib dalam salat tidak dilakukan kecuali dengan ucapan takbir. Dikecualikan berdasarkan ijma’, ketika beranjak dari rukuk. Karena ketika itu disyariatkan mengucapkan tahmid (bukan takbir)” (Shifatu Shalatin Nabi, 113).

📍 Para ulama’ berbeza pendapat mengenai hukum takbir selain takbiratul ihram atau takbir intiqal menjadi tiga pendapat:

🔸Pendapat pertama, hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat jumhur ulama’.

🔸Pendapat kedua, hukumnya wajib. Merupakan salah satu pendapat dari Imam Ahmad رحمه الله.

🔸Pendapat ketiga, hukumnya wajib pada salat fardhu, namun sunnah pada salat sunnah. Ini pendapat yang lain dari Imam Ahmad رحمه الله.

✍🏻 Pendapat yang mewajibkan takbir intiqal;

1⃣. Pendapat yang berdalil dengan hadith Abu Hurairah رضي الله عنه,

كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا قام الى الصلاةِ ، يُكبِّرُ حين يقومُ ، ثم يُكبِّرُ حين يركعُ ، ثم يقولُ: سَمِعَ اللهُ لمن حمدَه. حين يرفعُ صُلبَه من الركعةِ ، ثم يقولُ وهو قائمٌ: ربنا ولك الحمدُ . قال عبدُ اللهِ: ولك الحمدُ. ثم يُكبِّرُ حين يَهْوي، ثم يُكبِّرُ حين يرفعُ رأسَه ، ثم يُكبِّرُ حين يسجدُ ، ثم يُكبِّرُ حين يرفعُ رأسَه ، ثم يفعلُ ذلك في الصلاةِ كلِّها حتى يَقضيها

“Rasulullah ﷺ ketika salat, beliau bertakbir saat berdiri, kemudian bertakbir ketika akan rukuk dan mengucapkan: ‘sami’allahu liman hamidah’, yaitu ketika dia mengangkat punggungnya dari rukuk. Dan ketika sudah berdiri beliau mengucapkan ‘rabbanaa wa lakal hamd’.(Berkata Abdullah: wa lakal hamd). Kemudian beliau bertakbir ketika akan bersujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya (bangun dari sujud). Kemudian beliau bertakbir lagi ketika akan bersujud. Kemudian bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya (bangun dari sujud). Kemudian beliau melakukan hal itu dalam semua rakaat hingga selesai salat” (HR. Al Bukhari no. 789).

2⃣. Juga hadith daripada Malik bin Huwairits رضي الله عنه;

صلّوا كما رأيتموني أصلّي

“salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat” (HR. Imam al-Bukhari no. 631, 6008).

Hadith ini menggunakan kata perintah sehingga para ulama’ mengatakan bahawa hukum asal tata cara salat Nabi ﷺ adalah wajib. Namun jumhur ulama’ menjawab, bahawa kaedah fiqhiyyah mengatakan,

الأمر المجرد يدل على الوجوب إلا لقرينة صارفة

“perintah menunjukkan hukum wajib, kecuali ada qarinah yang menyimpangkan dari hukum wajib”

📍 Dan ada 2 qarinah (isyarat) yang menyimpangkan dari wajibnya hal tersebut:

1. Qarinah pertama, tidak ternukil riwayat bahwa praktik takbir yang dilakukan Rasulullah ﷺ tersebut dilakukan secara terus-menerus.

2. Qarinah kedua, terdapat banyak riwayat dari para sahabat bahwa mereka biasa meninggalkan takbir intiqal.

عن عمران بن حصين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع

“dari Imran bin Hushain, dia berkata bahawa dia pernah salat bersama Ali (bin Abi Talib) رضي الله عنه di Basrah. Dia berkata: ‘Orang ini mengingatkan kita pada cara salat yang biasa kita dipraktikkan bersama Rasulullah ﷺ‘. Dan dia menyebutkan bahawa yang dimaksudkan adalah beliau sentiasa bertakbir ketika naik dan ketika turun” (HR. Al Bukhari no. 784).

Hadith (atsar) ini menunjukkan bahawa sebahagian sahabat biasa meninggalkan takbir intiqal, sehingga ketika ada sahabat yang senantiasa bertakbir intiqal mereka teringat bahwa demikianlah praktik salat Rasulullah ﷺ. Bukan karena para sahabat tersebut meninggalkan tuntunan Rasulullah ﷺ, namun kerana mereka memahami bahwa takbir intiqal bukanlah sesuatu yang wajib.

عن أبي سلمة,أن أبا هريرةَ كان يُكَبِّرُ في الصلاةِ كُلَّما رَفَعَ ووَضَعَ ، فقلنا : يا أبا هريرةَ ، ما هذا التَكْبِيرُ ؟! قال : إنها لَصلاةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

“dari Abu Salamah, bahawasanya Abu Hurairah bertakbir dalam salat setiap kali naik dan setiap kali turun. Maka kami pun bertanya: Wahai Abu Hurairah, takbir apa ini? Beliau menjawab: inilah cara salat Rasulullah ﷺ”
(HR. Muslim no. 392).

Abu Salamah رحمه الله adalah tabi’in. Maka atsar ini juga menunjukkan bahawa sebagian tabi’in biasa tidak bertakbir intiqal.

✍🏻 Dalil;

عن عكرمة, قال :صليتُ خلف شيخٍ في مكةَ ، فكبَّرَ ثنتين وعشرين تكبيرةً ، فقلتُ لابنِ عباسٍ: إنه أحمقُ، فقال: ثَكلتك أُمُّك، سُنَّةُ أبي القاسمِ صلى الله عليه وسلم

“daripada Ikrimah, dia berkata: aku pernah salat bermakmum pada seorang Syaikh di Makkah. Dia bertakbir sebanyak 22 kali dalam salatnya. Aku pun berkata kepada Ibnu Abbas: ‘orang ini dungu’. Ibnu Abbas lantas berkata: ‘tsakilatka ummuk (betapa ruginya dirimu)! Ini sunnah Abul Qasim ﷺ‘” (HR. Al Bukhari no. 788).

Ikrimah رحمه الله adalah seorang tabi’in, yang merupakan murid senior Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما. Atsar ini menunjukkan bahwa Ikrimah dan Ibnu ‘Abbas tidak memandang takbir intiqal sebagai suatu kewajiban, walaupun memang tuntunan dari Rasulullah ﷺ adalah demikian.

📍 Selain itu juga terdapat atsar-atsar lain yang menunjukkan bahwa Umar bin Al Khathab, Umar bin Abdil Aziz, Al Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdillah, dan Sa’id bin Jubair tidak menyempurnakan takbir (itmaam at takbir), atau dengan kata lain mereka meninggalkan takbir intiqal (lihat Sifat Shalat Nabi lit Tharifi, 115).

Dari keterangan-keterangan ini, kita ketahui bahawa para salaf memahami bahawa takbir intiqal bukanlah hal yang wajib dilakukan, dan telah masyhur diantara mereka bahawa mereka terkadang meninggalkannya. Sehingga pendapat yang rajih dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama’ yang menyatakan bahwa takbir intiqal hukumnya sunnah. Wallahu a’lam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s